Bestuur Samenstelling

Berry Vermin – Voorzitter

Femke Snel – Secretaris

Fenneke Heimovaara – Penningmeester

Willem Jelle Bellinga – Commissaris Gasten en Plegen

Bram Dikker – Commissaris Fondsen

Deze bestuursleden zetten zich op vrijwillige wijze in, zij ontvangen hiervoor geen beloning.