Bestuur Samenstelling

Berry Vermin – Voorzitter

Femke Snel – Secretaris

Stephanie Wiechers – Penningmeester

Willem Jelle Bellinga – Commissaris Gasten en Plegen

Daan van der Made – Commissaris Fondsen

Deze bestuursleden zetten zich op vrijwillige wijze in, zij ontvangen hiervoor geen beloning.