Financiering

Essentieel is dat onze gasten niets hoeven te betalen, maar het weekend cadeau krijgen van de stichting. Dat betekent dat de financiering van het weekend elk jaar weer de nodige aandacht vraagt.

Begeleiders
De begeleiders betalen zelf voor al hun onkosten (accommodatie, eten en drinken).

Verkoop
We houden door de jaren heen allerlei inzamelingsacties. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse barstaan-actie tijdens de Annudixo op studentenvereniging KSV Sanctus Virgilius. Tijdens deze barstaan-actie doneren studenten extra “biertjes” aan de gasten, waarbij De Peetfamilie begeleiders achter de tap staan. Deze biertjes worden in geld uitgekeerd aan de Peetfamilie.

Externe financiƫle middelen
Toch moet jaarlijks daarnaast nog een groot bedrag bijeengebracht worden om de kosten voor onze gasten volledig te dekken. Hierbij zijn we afhankelijk van particuliere donateurs, sponsoren en fondsen.

In de loop der jaren hebben we een groep donateurs, de ‘vrienden van De Peetfamilie’, voor de stichting weten te interesseren. Het grootste deel van de donateurs bestaat uit oud-begeleiders en uit familie en vrienden van begeleiders. Zij steunen de stichting op regelmatige basis.

Zeer veel dank is verschuldigd aan alle personen, fondsen sponsoren en bedrijven welke ons in de afgelopen jaren hebben gesteund!